ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

26/06/2020 - 21:40 -- Ioanna Kakabouki
Ημ/νία:
26/06/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ακαδημαϊκά Θέματα

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af1c55111b47d409dba1ebfd45ccc7677%40thread.tacv2/conversations?groupId=924f4685-f5a6-4aff-bef4-3e6799a4516d&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1

- Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 -

ΣΤο παραπάνω link θα γίνουν οι εξετασεις του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 29 Ιουνιου  με την εξης σειρά

ΟΙ φοιτητές που επέλεξαν την εργασία 1 από 08:οο-8-15

                                             εργασία 3 -5 από 8:15- 8:30

                                             εργασία 9 από 8:30 -8:50

                                              εργασία 10 & 11 από 8:50- 9:10.

                                              εργασία 12 & 13  από 09:10-09:25

                                              Εργασία 14, 15 & 16 από 9:25-9:40.

Χωρίς εργασία  η εξέταση θα γίνει έως εξής

                                               Από  Α έως Δ   09:45-10:00

                                               Από  Ε έως Θ   10:00- 10:20

                                               Από  Ι έως Κ    10:25- 10:40  

                                               Από Λ έως Μ από 10:45 έως 11:10

                                                Από Ν έως Π από 11:15 έως 11:40

                                                Από Ρ έως τέλος από 11:45 έως 12:15

 

Όσοι έχουν επιλέξει δια ζώσης να βρίσκονται στο χώρο του εργαστηρίου από 12:00 έως 14:00

Στο συνημμένο αρχείο δίνονται αναλυττικές πληροφορίες

Εαν κάποιος έχει πρόβλημα να επικοινωνήσει με email

26/06/2020 - 21:40