Πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”

19/06/2020 - 10:24 -- Ilias S. Travlos
Ημ/νία:
19/06/2020
Εργαστήριο Γεωργίας
Θέμα:
Πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει μέσω του Εργαστηρίου Γεωργίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και με Επιστημ. Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ηλία Τραυλό στο πρόγραμμα Interreg Adrion με τίτλο “Trsansboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric Mountains”. Η διάρκεια του έργου είναι από 01/01/2020 έως 31/08/22 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.344.472,80 EUR.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.adrioninterreg.eu/

19/06/2020 - 10:24