Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

15/06/2020 - 13:18 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
15/06/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

15/06/2020 - 13:18