ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11/06/2020 - 16:57 -- Adamantia Arist...
Ημ/νία:
11/06/2020
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Έλεγχος και ρύθμιση του δικτύου Φ.Α. πίεσης 1 bar όλων των λεβητοστασίων Φ.Α. και συντήρηση/επισκευή λεβήτων/καυστήρων όλων των λεβητοστασίων του  Γ.Π.Α. και των εγκαταστάσεων στο Καρπενήσι»

11/06/2020 - 16:57