ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΩΔ. 510, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

10/02/2020 - 15:27 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
10/02/2020
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΩΔ. 510, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
10/02/2020 - 15:27