Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος "Γαλακτοκομία"