ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019-2020

06/11/2019 - 14:22 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
06/11/2019
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ 2019-2020
Ακαδημαϊκά Θέματα

                                                                                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών  ότι η ηλεκτρονική  υποβολή των αιτήσεων για την παροχή  δωρεάν  σίτισης  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,παρατείνεται μέχρι 15/11/2019.

    

 

 

 

 

 

Σημείωση: Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων  για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές εμπεριέχεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση:  

Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/τ.Β/18-06-2012

 

 

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

του Γ.Π.Α.

 

06/11/2019 - 14:22