ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

27/08/2019 - 13:38 -- Fiorentina Stratou
Ημ/νία:
27/08/2019
Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Φ.Π, Ε.Ζ.Π.Υ,ΒΙΟ,Α.Ο.Α,Ε.Τ.Δ.Α ΚΑΙ  Α.Φ.Π& Γ.Μ του .Γ.Π.Α.

27/08/2019 - 13:38