Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης Μπαντούνα Πέτρου

23/05/2019 - 11:33 -- Διατμηματικό Πρ...
Ημ/νία:
24/05/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης Μπαντούνα Πέτρου
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 28/5/2019 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα "Κανδαράκη" του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας η εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής μελέτης του φοιτητή κου Μπαντούνα Πέτρου, με θέμα: «Μελέτη της επίδρασης της Νισίνης στον χρόνο ζωής επιδόρπιου γαλακτοκομικού προϊόντος».

Εξεταστική Επιτροπή: Λέκτορας Αναστάσιος Ακτύπης (επιβλέπων), Καθηγήτρια Ευθυμία Τσακαλίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Ελένη Τσιπλάκου.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

 

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

 

 

Αν. Καθηγητής

Θ. Μασούρας

23/05/2019 - 11:33