Ανακοίνωση για τη συνέχεια των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ -Τυροκομία" των Τμημάτων ΕΖΠΥ & ΕΤΔΑ

15/04/2019 - 15:19 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
15/04/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τη συνέχεια των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ -Τυροκομία" των Τμημάτων ΕΖΠΥ & ΕΤΔΑ
Προπτυχιακές Σπουδές
15/04/2019 - 15:19