Ανακοίνωση για τους φοιτητές που παρακολουθούν τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία"

02/04/2019 - 13:11 -- Dimitra Kytinou
Ημ/νία:
02/04/2019
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για τους φοιτητές που παρακολουθούν τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ - Τυροκομία"
Προπτυχιακές Σπουδές
02/04/2019 - 13:11