Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής της κας Σταθάκου Τριάνθης

20/02/2019 - 12:13 -- Stefanos Gkikas
Ημ/νία:
20/02/2019
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής της κας Σταθάκου Τριάνθης
Ακαδημαϊκά Θέματα

Πράξη Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών της Σχολής για την εξέταση φοιτήτριας στο μάθημα «Αγροτική Πολιτική».

 

20/02/2019 - 12:13