Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"

07/02/2019 - 13:52 -- MBA Agricultura...
Ημ/νία:
07/02/2019
Άλλο
Θέμα:
Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας"
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Εργασιών των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» (MBA Food & Agribusiness) στην αίθουσα διδασκαλίας του Προγράμματος, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Παρακαλούμε τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές να παραστούν.

Γεωργία Παπαϊωάννου

Διοικητική Υποστήριξη

ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

ΜΒΑ|Food & Agribusiness

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 118 55, Βοτανικός

τηλ/φαξ 210529 4776

e-mail: mba @aua.gr

web site: www.mba.aua.gr

07/02/2019 - 13:52