Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (άρθρο 21 του ν.4369/2016)

30/01/2019 - 14:29 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/01/2019
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (άρθρο 21 του ν.4369/2016)
Διοικητικά Θέματα

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της  Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που προέρχεται από άλλο φορέα – Πρόσκληση υποδειχθέντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

30/01/2019 - 14:29