ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΪΝΑ

07/01/2019 - 12:15 -- Dora Kommata
Ημ/νία:
07/01/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΪΝΑ
Παρουσιάσεις Εργασιών-Διατριβών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποψήφια διδάκτορας κ. Σοφία Μάινα, θα παρουσιάσει δημόσια και θα εξεταστεί ενώπιον της επταμελούς επιτροπής στη διδακτορική της διατριβή με θέμα: : “Bioprocess development for the production of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol using food waste and crude renewable resources from biodiesel and cane sugar production processes” («Ανάπτυξη βιοδιεργασιών για την παραγωγή 1,3-προπανοδιόλης και 2,3-βουτανοδιόλης με χρήση αποβλήτων τροφίμων και ακατέργαστων ανανεώσιμων πρώτων υλών από βιομηχανίες παραγωγής βιοντήζελ και επεξεργασίας ζαχαροκάλαμου»).

Η παρουσίαση της ανωτέρω διδακτορικής διατριβής θα πραγματοποιηθεί στις 16.01.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στη Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.

07/01/2019 - 12:15