Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ποουρκού Λοίζας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>

15/03/2023 - 16:48 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
15/03/2023
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ποουρκού Λοίζας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>
15/03/2023 - 16:48

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Τσάφου Μαρίας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>

14/03/2023 - 18:14 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
14/03/2023
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Τσάφου Μαρίας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>
14/03/2023 - 18:14

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Καραγεώργου Αγορή του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>

02/12/2022 - 19:16 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
02/12/2022
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Καραγεώργου Αγορή του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>
02/12/2022 - 19:16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ελισάβετ Ιωάννου

23/11/2022 - 09:02 -- Eleni Veziri
Ημ/νία:
23/11/2022
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ελισάβετ Ιωάννου
23/11/2022 - 09:02

Παρουσίαση ΜΔΕ της μετα/κής φοιτήτριας κας Τσιλιμιγκάκης Δέσποινας στο ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γαλ/κτος & Γαλ/κών Προιόντων>>

31/10/2022 - 12:13 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
31/10/2022
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μετα/κής φοιτήτριας κας Τσιλιμιγκάκης Δέσποινας στο ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γαλ/κτος & Γαλ/κών Προιόντων>>
31/10/2022 - 12:13

Παρουσίαση ΜΔΕ της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Θωμοπούλου Μαρίας στο ΔΠΜΣ <<Ολκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κων Προιόντων>>

27/10/2022 - 17:14 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
27/10/2022
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Θωμοπούλου Μαρίας στο ΔΠΜΣ <<Ολκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κων Προιόντων>>
27/10/2022 - 17:14

Παρουσίαση ΜΔΕ της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Καραβούλιας Μαγδαληνής (ΔΠΜΣ <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΓΑΛ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ>>

26/10/2022 - 17:09 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
26/10/2022
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Καραβούλιας Μαγδαληνής (ΔΠΜΣ <<ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΓΑΛ/ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ>>
26/10/2022 - 17:09

Π.Μ.Σ. Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος

03/08/2022 - 08:37 -- Anastasia Pantera
Ημ/νία:
03/08/2022
Θέμα:
Π.Μ.Σ. Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», που προσφέρεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α., στην ιστοσελίδα: http://environment.aua.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 15/09/2022.

03/08/2022 - 08:37

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Γ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2022-2023

30/06/2022 - 11:34 -- Achilleas Anastasioy
Ημ/νία:
30/06/2022
Θέμα:
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Γ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ Ακ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
“Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική” του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στις ακόλουθες  κατευθύνσεις:
•    Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος.

30/06/2022 - 11:34

Σελίδες