Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση ΜΔΕ του μεταπτυχιακού φοιτητή Μπραντίτσα Κωνσταντίνου του Δ.Π.Μ.Σ. <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτομικών Προιόντων>>

13/05/2024 - 15:40 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
13/05/2024
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ του μεταπτυχιακού φοιτητή Μπραντίτσα Κωνσταντίνου του Δ.Π.Μ.Σ. <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτομικών Προιόντων>>
13/05/2024 - 15:40

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Παν. Πατρών

01/05/2024 - 13:14 -- Ioannis Oikonom...
Ημ/νία:
01/05/2024
Θέμα:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Παν. Πατρών

Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο που περιγράφεται ακολούθως, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εισηγητή του θέματος, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ν. Ανδρίτσο, στα στοιχεία που παρατίθενται στο τέλος αυτής της ανακοίνωσης.

Αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: Μικροβιολογική ασφάλεια τροφίμων αναφορικά με θέματα μικροβιακής αντοχής τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών με συμβατικές και μοριακές μεθόδους ανάλυσης.

01/05/2024 - 13:14

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Λεμονίδου Ραφαέλας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προιόντων>>

28/03/2024 - 16:18 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
28/03/2024
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Λεμονίδου Ραφαέλας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προιόντων>>

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Λεμονίδου Ραφαέλας του ΔΠΜΣ <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προιόντων>>

28/03/2024 - 16:18

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Προύσαλη Αικατερίνης του ΔΠΜΣ <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>

19/03/2024 - 17:12 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
19/03/2024
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Προύσαλη Αικατερίνης του ΔΠΜΣ <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Προύσαλη Αικατερίνης του ΔΠΜΣ <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>.

19/03/2024 - 17:12

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Προύσαλη Αικατερίνης του ΔΠΜΣ <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>

19/03/2024 - 16:53 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
19/03/2024
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Προύσαλη Αικατερίνης του ΔΠΜΣ <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Προύσαλη Αικατερίνης του ΔΠΜΣ <Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>

19/03/2024 - 16:53

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Σαββίδου Αγγελικής του ΔΠΜΑ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>>

21/11/2023 - 16:25 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
21/11/2023
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Σαββίδου Αγγελικής του ΔΠΜΑ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>>
21/11/2023 - 16:25

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης»

26/05/2023 - 10:44 -- Dimitrios Nasio...
Ημ/νία:
26/05/2023
Θέμα:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν θέσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης.

26/05/2023 - 10:44

Παρουσίαση ΜΔΕ του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Ζήση Φοίβου του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>>

12/05/2023 - 21:22 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
12/05/2023
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ του μεταπτυχιακού φοιτητή κου Ζήση Φοίβου του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προιόντων>>
12/05/2023 - 21:22

Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ποουρκού Λοίζας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>

15/03/2023 - 16:48 -- Evgenia Biniary
Ημ/νία:
15/03/2023
Θέμα:
Παρουσίαση ΜΔΕ της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Ποουρκού Λοίζας του ΔΠΜΣ <<Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος & Γαλ/κών Προιόντων>>
15/03/2023 - 16:48

Σελίδες