Υποψήφιοι Διδάκτορες

EIT Food - Global Food Venture Programme 2019 for PhD students

04/04/2019 - 12:06 -- European Progra...
Ημ/νία:
04/04/2019
Θέμα:
EIT Food - Global Food Venture Programme 2019 for PhD students

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Απριλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα συνημμένα αρχεία και στον ιστότοπο www.eitfoodacademy.eu/phd-s/programme-2019/

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ms. Chryssa Dimaki: dimaki@zv.tum.de or soellner@zv.tum.de

04/04/2019 - 12:06

Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο τμήμα ΑΟΑ

29/01/2019 - 10:20 -- Ανδρέας Δριχούτης
Ημ/νία:
29/01/2019
Θέμα:
Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο τμήμα ΑΟΑ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει εννέα (9) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη όπως έχει δημοσιευτεί και στον ημερήσιο ηλεκτρονικό τύπο: https://www.esos.gr/arthra/60998/prokiryxi-theseon-ypopsifion-didaktoron

 

Ο Δ/ντης Διδακτορικών Σπουδών,

Ανδρέας Δριχούτης

29/01/2019 - 10:20