Ανακοινώσεις

π.χ. 26/02/2024
π.χ. 26/02/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκεαύξουσα ταξινόμηση Υπηρεσία
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π.

Ανακοίνωση για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής...

PDF icon 68Π046Ψ8Ζ6-ΤΡΠ.pdf 22/02/2024 - 15:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΔΔΔΗ/Φ18/2756 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

PDF icon 386-12.02.2024.pdf 20/02/2024 - 13:32 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΝΠ346Ψ8Ζ6-ΝΑΨ.pdf 19/12/2023 - 09:19 Διεύθυνση Διοικητικού
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ΦΕΚ τ.Β 6354

PDF icon Απόφαση 05/12/2023 - 07:59 Διεύθυνση Διοικητικού
Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής

Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών ΦΕΚ τ.Β' 6460

PDF icon Απόφαση 29/11/2023 - 08:14 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΩΞΜ46Ψ8Ζ6-ΘΥ6.pdf 10/11/2023 - 09:37 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΑΒΤ46Ψ8Ζ6-ΛΓΓ_Ανακοίνωση.pdf, PDF icon 6Ν6046Ψ8Ζ6-2ΝΧ_Προκήρυξη.pdf 10/11/2023 - 09:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα e-peitharxika

Τροποποίηση της απόφασης 4961/7.7.2022 ορισμού ως χρήστη υπαλλήλου στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής...

PDF icon Τροποποίηση απόφασης 4961/7.7.2022, PDF icon αρ. απόφασης 4961/7.7.2022 18/10/2023 - 11:09 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN 1 PROCESS

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων - OPEN 1 PROCESS συντάχθηκαν δύο οδηγοί που παρέχουν οδηγίες στους χρήστες...

PDF icon ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑ OPEN 1 PROCESS, PDF icon ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ OPEN 1 PROCESS 16/10/2023 - 14:18 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΧΩ446Ψ8Ζ6-4ΚΝ.pdf 13/10/2023 - 09:50 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π...

PDF icon 650Γ46Ψ8Ζ6-67Ρ.pdf 13/10/2023 - 09:47 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των  αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού  δικαιώματος...

PDF icon 6ΠΝ346ΜΤΛ6-1ΝΒ.pdf 04/10/2023 - 11:58 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. 

PDF icon Ανακοίνωση_ΨΒΧ846Ψ8Ζ6-ΡΗ9.pdf, PDF icon Προκήρυξη_6Ν2Χ46Ψ8Ζ6-ΟΡΡ.pdf 12/09/2023 - 09:06 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon Ανακοίνωση 2 θέσεων_ΨΘΝΔ46Ψ8Ζ6-ΕΜΕ.pdf, PDF icon Προκήρυξη Εδαφολογία_ΨΞΠΙ46Ψ8Ζ6-ΛΘΖ.pdf, PDF icon Προκήρυξη Περιβάλλον και εξοπλισμοί γεωργικών κατασκευών_9ΦΒ446Ψ8Ζ6-Ε6Υ.pdf 12/09/2023 - 08:51 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

PDF icon ΨΘΦ546Ψ8Ζ6-9ΩΗ.pdf 08/09/2023 - 10:05 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΡΨΣ46Ψ8Ζ6-ΜΦ0_Ανθοκομία-Αστικό Πράσινο.pdf, PDF icon 96Ζ746Ψ8Ζ6-ΟΝΡ_Λαχανοκομία.pdf, PDF icon ΨΤ0846Ψ8Ζ6-5ΦΖ_Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων.pdf 28/07/2023 - 13:08 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων...

PDF icon ΨΨΒΡ46Ψ8Ζ6-ΣΤ0.pdf 28/07/2023 - 12:08 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 19η.07.2023 για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών...

24/07/2023 - 08:21 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές Σύνταξη εκλογικού κατάλογου για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνταξη εκλογικού κατάλογου για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού,...

PDF icon Διαβιβαστικό ΕκλογικώνΚαταλόγων-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΔΙΓΕΣΕ.pdf, PDF icon ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΠ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΓΕΣΕ.pdf 12/07/2023 - 13:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας -Καύσωνας

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

PDF icon Εγκύκλιος Υπ. Υγείας, PDF icon «Οδηγίες Προστασίας από τον Καύσωνα» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 10/07/2023 - 16:03 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

PDF icon ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠροκήρυξηΕκλογήςΠροέδρουΑντιπροέδρουΤμήματος_ΔΙΓΕΣΕ_2023.pdf 07/07/2023 - 14:24 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ...

Αρχείο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΕΤΕΠ-ΑΦΠ&ΓΜ.docx 28/06/2023 - 09:04 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 21/6/2023, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο εξελέγη η κ. Γεωργιάδου...

26/06/2023 - 12:04 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 21.06.2023, εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού...

26/06/2023 - 12:00 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6Ψ4Ξ46Ψ8Ζ6-Ο61_Ανακοίνωση.pdf, PDF icon ΨΦΥΚ46Ψ8Ζ6-Β9Ν_Προκήρυξη.pdf 15/06/2023 - 10:03 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 651Ν46Ψ8Ζ6-4ΚΥ.pdf 15/06/2023 - 09:44 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π...

PDF icon 6Ι3Β46Ψ8Ζ6-ΡΚ4.pdf 15/06/2023 - 09:42 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών. PDF icon ΠροκήρυξηΕκλογήςΠροέδρουΑντιπροέδρουΤμήματος_ΔΙΓΕΣΕ_2023 (003).pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ_ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΓΕΣ.docx 09/06/2023 - 13:18 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη (3) θέσεων ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΕΔΙΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΘΜ946Ψ8Ζ6-ΗΝΖ_Ανακοίνωση ΕφαρμΠεριβαλλοντικήΓεωμορφολογία&Γεωλογ.pdf, PDF icon 632346Ψ8Ζ6-ΟΟΤ_Προκήρυξη ΕφαρμΠεριβαλλοντικήΓεωμορφολογία&Γεωλογ.pdf, PDF icon 66ΩΠ46Ψ8Ζ6-4ΣΦ_Ανακοίνωση Γεωργική Υδραυλική.pdf, PDF icon Ψ2ΤΝ46Ψ8Ζ6-ΨΒΜ_Προκήρυξη Γεωργική Υδραυλική.pdf, PDF icon ΩΧΣΡ46Ψ8Ζ6-9ΧΤ_Ανακοίνωση Εγγειοβελτιωτικά Έργα.pdf, PDF icon ΩΧΗΣ46Ψ8Ζ6-ΩΝΣ_Προκήρυξη Εγγειοβελτιωτικά Έργα.pdf 29/05/2023 - 13:22 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό εκτός φορέα

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού...

PDF icon Πρακτικό_Κλήρωσης_Ειδικής_Επιτροπής_Αξιολόγησης_άλλοι_φορείς-2023.pdf 18/05/2023 - 15:25 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση προκήρυξης τριών (3) κενών θέσεων ΔΕΠ βαθμίδας επίκουρου καθηγητή των Τμημάτων Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα),...

PDF icon ΠΟΑ_Επικ.Καθηγητή_Σημασιολογική ερμηνεία στην Πληροφορική, PDF icon ΑΟΑ_Επικ.Καθηγητή_Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας - Γεωργικές Εφαρμογές, PDF icon Δ&ΔΦΠ_Επικ.Καθηγητή_Δομή και Ιδιότητες Ξύλου 17/05/2023 - 09:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - Ανακοίνωση_Πρόσκληση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Ανακοίνωση - Πρόσκληση_εκτός φορέα 15/05/2023 - 10:17 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023-Χορήγηση άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος PDF icon 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ.pdf, Microsoft Office document icon ΑΔΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ.doc 02/05/2023 - 13:27 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης - Ανακοίνωση-Πρόσκληση-δημόσια κλήρωση

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή του μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Ανακοίνωση - Πρόσκληση 26/04/2023 - 10:49 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 - πρακτικό

Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που...

PDF icon Πρακτικό 26/04/2023 - 09:24 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 2023 PDF icon ΕΕΑ-Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης_ίδιος φορέας 24/04/2023 - 14:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Ακαδημαϊκά Θέματα ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

PDF icon ΡΨΗΧ46Ψ8Ζ6-9ΙΩ-ΠΜΣ.pdf 12/04/2023 - 10:17 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

PDF icon Ψ5ΜΗ46Ψ8Ζ6-Ξ9Φ.pdf 29/03/2023 - 11:30 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΨΞΧ46Ψ8Ζ6-ΣΒΚ.pdf 29/03/2023 - 11:29 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα...

PDF icon ΨΙ3Κ46Ψ8Ζ6-0ΒΘ.pdf 29/03/2023 - 11:26 Διεύθυνση Διοικητικού

Σελίδες