Ανακοινώσεις

π.χ. 19/06/2024
π.χ. 19/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκεαύξουσα ταξινόμηση Υπηρεσία
Υπηρεσίες - Υποδομές - Παροχές Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Σύσταση Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με έδρα την Αθήνα, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και...

PDF icon ΦΕΚ 14/06/2024 - 09:24 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π...

PDF icon 6ΨΑΚ46Ψ8Ζ6-ΔΩΩ.pdf 24/05/2024 - 09:32 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων...

PDF icon 63ΨΘ46Ψ8Ζ6-ΙΗ6.pdf 26/04/2024 - 10:01 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 63Ρ646Ψ8Ζ6-Θ8Ε.pdf 26/04/2024 - 09:59 Διεύθυνση Διοικητικού
Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ 2023-2024

Πράξη Ανασυγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ΓΠΑ 2023-2024

PDF icon ΨΥΘΧ46Ψ8Ζ6-77Θ-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ 2023-2024 .pdf 26/04/2024 - 09:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Γ.Π.Α. (συνεδρία 24/02.04.2024) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Γ.Π.Α..

Η...

PDF icon ΨΑΣΧ46Ψ8Ζ6-ΗΒΜ_ Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης.pdf 15/04/2024 - 15:18 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, Μονίμων Υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 77η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Εκπαίδευση, κατόπιν επιλογής, Μονίμων Υπαλλήλων, που θα φοιτήσουν στην 77η Εκπαιδευτική Σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), για το ακαδημαϊκό...

PDF icon 83-09,01,2024.pdf, PDF icon 83α-09,01,2024.pdf 09/04/2024 - 15:21 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Tεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του ΓΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε....

PDF icon Προκήρυξη_ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ_2024.pdf 05/04/2024 - 11:06 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, επί θητεία, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

...
PDF icon Δημόσια Πρόσκληση πλήρωσης, με επιλογή, της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, του Γ.Π.Α., Αρχείο Αίτηση υποψηφιότητας 29/03/2024 - 13:05 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

 

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης με...

PDF icon ΨΘΥΒ46Ψ8Ζ6-Φ0Ζ.pdf 29/03/2024 - 08:56 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon 69ΗΧ46Ψ8Ζ6-9ΓΚ.pdf 29/03/2024 - 08:54 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

PDF icon 6Ν1646Ψ8Ζ6-8ΣΩ.pdf, Αρχείο Υπόδειγμα_Αίτηση_υποψηφιότητας.docx 15/03/2024 - 08:23 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π.

Ανακοίνωση για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής...

PDF icon 68Π046Ψ8Ζ6-ΤΡΠ.pdf 22/02/2024 - 15:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΔΔΔΗ/Φ18/2756 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

PDF icon 386-12.02.2024.pdf 20/02/2024 - 13:32 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΝΠ346Ψ8Ζ6-ΝΑΨ.pdf 19/12/2023 - 09:19 Διεύθυνση Διοικητικού
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ΦΕΚ τ.Β 6354

PDF icon Απόφαση 05/12/2023 - 07:59 Διεύθυνση Διοικητικού
Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής

Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών ΦΕΚ τ.Β' 6460

PDF icon Απόφαση 29/11/2023 - 08:14 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΩΞΜ46Ψ8Ζ6-ΘΥ6.pdf 10/11/2023 - 09:37 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΑΒΤ46Ψ8Ζ6-ΛΓΓ_Ανακοίνωση.pdf, PDF icon 6Ν6046Ψ8Ζ6-2ΝΧ_Προκήρυξη.pdf 10/11/2023 - 09:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα e-peitharxika

Τροποποίηση της απόφασης 4961/7.7.2022 ορισμού ως χρήστη υπαλλήλου στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής...

PDF icon Τροποποίηση απόφασης 4961/7.7.2022, PDF icon αρ. απόφασης 4961/7.7.2022 18/10/2023 - 11:09 Διεύθυνση Διοικητικού
Διοικητικά Θέματα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN 1 PROCESS

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων - OPEN 1 PROCESS συντάχθηκαν δύο οδηγοί που παρέχουν οδηγίες στους χρήστες...

PDF icon ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑ OPEN 1 PROCESS, PDF icon ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ OPEN 1 PROCESS 16/10/2023 - 14:18 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΧΩ446Ψ8Ζ6-4ΚΝ.pdf 13/10/2023 - 09:50 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π...

PDF icon 650Γ46Ψ8Ζ6-67Ρ.pdf 13/10/2023 - 09:47 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των  αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού  δικαιώματος...

PDF icon 6ΠΝ346ΜΤΛ6-1ΝΒ.pdf 04/10/2023 - 11:58 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. 

PDF icon Ανακοίνωση_ΨΒΧ846Ψ8Ζ6-ΡΗ9.pdf, PDF icon Προκήρυξη_6Ν2Χ46Ψ8Ζ6-ΟΡΡ.pdf 12/09/2023 - 09:06 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΔΙΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon Ανακοίνωση 2 θέσεων_ΨΘΝΔ46Ψ8Ζ6-ΕΜΕ.pdf, PDF icon Προκήρυξη Εδαφολογία_ΨΞΠΙ46Ψ8Ζ6-ΛΘΖ.pdf, PDF icon Προκήρυξη Περιβάλλον και εξοπλισμοί γεωργικών κατασκευών_9ΦΒ446Ψ8Ζ6-Ε6Υ.pdf 12/09/2023 - 08:51 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

PDF icon ΨΘΦ546Ψ8Ζ6-9ΩΗ.pdf 08/09/2023 - 10:05 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΡΨΣ46Ψ8Ζ6-ΜΦ0_Ανθοκομία-Αστικό Πράσινο.pdf, PDF icon 96Ζ746Ψ8Ζ6-ΟΝΡ_Λαχανοκομία.pdf, PDF icon ΨΤ0846Ψ8Ζ6-5ΦΖ_Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων.pdf 28/07/2023 - 13:08 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων...

PDF icon ΨΨΒΡ46Ψ8Ζ6-ΣΤ0.pdf 28/07/2023 - 12:08 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίαςγια την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 19η.07.2023 για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών...

24/07/2023 - 08:21 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές Σύνταξη εκλογικού κατάλογου για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνταξη εκλογικού κατάλογου για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού,...

PDF icon Διαβιβαστικό ΕκλογικώνΚαταλόγων-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΔΙΓΕΣΕ.pdf, PDF icon ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΠ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΓΕΣΕ.pdf 12/07/2023 - 13:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας -Καύσωνας

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

PDF icon Εγκύκλιος Υπ. Υγείας, PDF icon «Οδηγίες Προστασίας από τον Καύσωνα» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 10/07/2023 - 16:03 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη Εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

PDF icon ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠροκήρυξηΕκλογήςΠροέδρουΑντιπροέδρουΤμήματος_ΔΙΓΕΣΕ_2023.pdf 07/07/2023 - 14:24 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ...

Αρχείο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ΕΤΕΠ-ΑΦΠ&ΓΜ.docx 28/06/2023 - 09:04 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 21/6/2023, εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο εξελέγη η κ. Γεωργιάδου...

26/06/2023 - 12:04 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι βάσει του αποτελέσματος της ψηφοφορίας που διεξήχθη την 21.06.2023, εκπρόσωπος των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού...

26/06/2023 - 12:00 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6Ψ4Ξ46Ψ8Ζ6-Ο61_Ανακοίνωση.pdf, PDF icon ΨΦΥΚ46Ψ8Ζ6-Β9Ν_Προκήρυξη.pdf 15/06/2023 - 10:03 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 651Ν46Ψ8Ζ6-4ΚΥ.pdf 15/06/2023 - 09:44 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π...

PDF icon 6Ι3Β46Ψ8Ζ6-ΡΚ4.pdf 15/06/2023 - 09:42 Διεύθυνση Διοικητικού
Εκλογές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών. PDF icon ΠροκήρυξηΕκλογήςΠροέδρουΑντιπροέδρουΤμήματος_ΔΙΓΕΣΕ_2023 (003).pdf, Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ_ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΓΕΣ.docx 09/06/2023 - 13:18 Διεύθυνση Διοικητικού

Σελίδες