Ανακοινώσεις

π.χ. 19/06/2024
π.χ. 19/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες  του Γεωπονικού...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ 5028 ΗΛ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.pdf 06/07/2022 - 08:27 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος του Κτηνοτροφείου του Γ.Π.Α. για ένα (1) έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος 45.000 – 50.000 κιλών περίπου του...

PDF icon 637Ω46Ψ8Ζ6-Ρ5Ο.pdf 05/07/2022 - 12:50 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  –Α ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"...

PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/06/2022 - 10:17 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος IONEL (Τμήμα...

PDF icon τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος.pdf 29/06/2022 - 13:18 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών από το αγρόκτημα Κωπαΐδας, προς το Κτηνοτροφείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

PDF icon Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών.pdf 29/06/2022 - 13:11 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Υποθέσεων & Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και συναφών

PDF icon Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Υποθέσεων & Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και συναφών .pdf 24/06/2022 - 15:09 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ.pdf 24/06/2022 - 11:03 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας

PDF icon Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας.pdf 24/06/2022 - 11:02 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Τμηματική προμήθεια Γραφικής ύλης

PDF icon Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια Γραφικής ύλης.pdf 24/06/2022 - 11:01 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διακήρυξη Σίτισης φοιτητών Γ.Π.Α. Αθηνών, Άμφισσας, Θήβας & Καρπενησίου

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών...

PDF icon ΑΔΑΜ ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022 .pdf, PDF icon ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022.pdf, PDF icon ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022 ΩΑ4Μ46Ψ8Ζ6-Π64.pdf, PDF icon espd-request-v2.pdf, Αρχείο espd-request-v2 (10).xml 24/06/2022 - 10:55 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ "

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 21/06/2022 - 08:00 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" ΓΙΑ ΤΑ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 17/06/2022 - 13:56 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 14/06/2022 - 14:42 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08/06/2022 - 14:12 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΕΥΜ46Ψ8Ζ6-ΒΤΕ.pdf 27/05/2022 - 09:47 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΚΜ646Ψ8Ζ6-Ζ0Α.pdf 27/05/2022 - 09:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΝΚΦ46Ψ8Ζ6-Ζ84.pdf 25/05/2022 - 11:18 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08/04/2022 - 12:55 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

PDF icon Ψ23Θ46Ψ8Ζ6-ΞΛ0.pdf 16/03/2022 - 09:30 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α. (Β΄ ΦΑΣΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ)

PDF icon ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf, PDF icon espd-request-1_signed.pdf, Αρχείο espd-request.xml, PDF icon ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ρ0Α446Ψ8Ζ6-ΙΥ8).pdf, PDF icon ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (2)_signed.pdf 14/03/2022 - 13:54 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π.

Ανακοινώνουμε ότι στις 11.02.2022 στο με αριθμ. 272 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν δύο (2) προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών...

PDF icon Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, PDF icon Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Τμήματος ΕΦΠ 28/02/2022 - 12:29 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού...

PDF icon 6ΣΨΕ46Ψ8Ζ6-9ΗΚ.pdf 11/02/2022 - 09:10 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.

PDF icon ΨΗΤ746Ψ8Ζ6-ΟΞΠ.pdf 08/02/2022 - 09:58 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

PDF icon ΩΔΙΩ46Ψ8Ζ6-ΘΚ5.pdf 08/02/2022 - 09:53 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 04/02/2022 - 13:53 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ

PDF icon 6ΧΗ846Ψ8Ζ6-Γ1Ρ.pdf, PDF icon 94ΑΙ46Ψ8Ζ6-ΟΚΨ.pdf 28/01/2022 - 13:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ

PDF icon ΨΡΖ446Ψ8Ζ6-Κ3Φ.pdf 28/12/2021 - 09:41 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ» MIS 5045172

PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ» MIS 5045172 22/12/2021 - 18:10 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ...

PDF icon ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΗΔΗΣ 10/12/2021 - 17:46 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης...

PDF icon 6ΖΕΖ46Ψ8Ζ6-3ΥΝ.pdf 10/12/2021 - 11:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 909/12.11.2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ΄αρίθμ. 909/12.11.2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού...

PDF icon ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 09/12/2021 - 17:26 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

PDF icon ΩΧΩΙ46Ψ8Ζ6-ΣΟ6_ΟΡΘΟ.pdf 08/12/2021 - 13:49 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ»

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΕΕΕΣ, Αρχείο ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, PDF icon ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, PDF icon ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΚΚ, PDF icon ΣΑΥ, PDF icon ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, PDF icon ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΗΜ, PDF icon ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, PDF icon ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, PDF icon ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, PDF icon ΦΑΥ 26/11/2021 - 20:13 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ» MIS...

PDF icon Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 26/11/2021 - 17:58 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ....

PDF icon 645Κ46Ψ8Ζ6-Δ9Ζ.pdf 26/11/2021 - 11:41 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής...

PDF icon Ω84Ρ46Ψ8Ζ6-989.pdf 26/11/2021 - 11:32 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής...

PDF icon ΩΖΙΧ46Ψ8Ζ6-ΔΥΒ.pdf 26/11/2021 - 10:44 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ...

PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/11/2021 - 15:26 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Ι.Φ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για τη συγκρότηση των μελών της άμισθης  Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ 23/11/2021 - 14:52 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π....

PDF icon 97Ι246Ψ8Ζ6-ΥΟ1.pdf 23/11/2021 - 13:56 Διεύθυνση Διοικητικού

Σελίδες