Ανακοινώσεις

π.χ. 24/02/2024
π.χ. 24/02/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 14/06/2022 - 14:42 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08/06/2022 - 14:12 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΕΥΜ46Ψ8Ζ6-ΒΤΕ.pdf 27/05/2022 - 09:47 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΚΜ646Ψ8Ζ6-Ζ0Α.pdf 27/05/2022 - 09:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΝΚΦ46Ψ8Ζ6-Ζ84.pdf 25/05/2022 - 11:18 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08/04/2022 - 12:55 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ.

PDF icon Ψ23Θ46Ψ8Ζ6-ΞΛ0.pdf 16/03/2022 - 09:30 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α. (Β΄ ΦΑΣΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ)

PDF icon ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf, PDF icon espd-request-1_signed.pdf, Αρχείο espd-request.xml, PDF icon ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ρ0Α446Ψ8Ζ6-ΙΥ8).pdf, PDF icon ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ (2)_signed.pdf 14/03/2022 - 13:54 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την προκήρυξη τριών (3) θέσεων Δ.Ε.Π.

Ανακοινώνουμε ότι στις 11.02.2022 στο με αριθμ. 272 Φ.Ε.Κ. (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν δύο (2) προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών...

PDF icon Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, PDF icon Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Τμήματος ΕΦΠ 28/02/2022 - 12:29 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού...

PDF icon 6ΣΨΕ46Ψ8Ζ6-9ΗΚ.pdf 11/02/2022 - 09:10 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.

PDF icon ΨΗΤ746Ψ8Ζ6-ΟΞΠ.pdf 08/02/2022 - 09:58 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

PDF icon ΩΔΙΩ46Ψ8Ζ6-ΘΚ5.pdf 08/02/2022 - 09:53 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 04/02/2022 - 13:53 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ

PDF icon 6ΧΗ846Ψ8Ζ6-Γ1Ρ.pdf, PDF icon 94ΑΙ46Ψ8Ζ6-ΟΚΨ.pdf 28/01/2022 - 13:45 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ

PDF icon ΨΡΖ446Ψ8Ζ6-Κ3Φ.pdf 28/12/2021 - 09:41 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ» MIS 5045172

PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ» MIS 5045172 22/12/2021 - 18:10 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ...

PDF icon ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΗΔΗΣ 10/12/2021 - 17:46 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης...

PDF icon 6ΖΕΖ46Ψ8Ζ6-3ΥΝ.pdf 10/12/2021 - 11:20 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 909/12.11.2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12 ΚΑΙ 15 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της υπ΄αρίθμ. 909/12.11.2021 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού...

PDF icon ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 09/12/2021 - 17:26 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

PDF icon ΩΧΩΙ46Ψ8Ζ6-ΣΟ6_ΟΡΘΟ.pdf 08/12/2021 - 13:49 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ»

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΕΕΕΣ, Αρχείο ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, PDF icon ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, PDF icon ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, PDF icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΕΚΚ, PDF icon ΣΑΥ, PDF icon ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜ ΜΕΛΕΤΗΣ, PDF icon ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, PDF icon ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΗΜ, PDF icon ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, PDF icon ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜ, PDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, PDF icon ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, PDF icon ΦΑΥ 26/11/2021 - 20:13 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ» MIS...

PDF icon Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης 26/11/2021 - 17:58 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ....

PDF icon 645Κ46Ψ8Ζ6-Δ9Ζ.pdf 26/11/2021 - 11:41 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής...

PDF icon Ω84Ρ46Ψ8Ζ6-989.pdf 26/11/2021 - 11:32 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής...

PDF icon ΩΖΙΧ46Ψ8Ζ6-ΔΥΒ.pdf 26/11/2021 - 10:44 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ...

PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/11/2021 - 15:26 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Ι.Φ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για τη συγκρότηση των μελών της άμισθης  Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ 23/11/2021 - 14:52 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π....

PDF icon 97Ι246Ψ8Ζ6-ΥΟ1.pdf 23/11/2021 - 13:56 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Δ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 19/11/2021 - 12:53 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 18/11/2021 - 11:42 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την επιλογή...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 17/11/2021 - 14:05 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού σύμφωνα με το Π,Δ. 407/1980 του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon 9ΟΘΦ46Ψ8Ζ6-4ΡΟ.pdf 11/11/2021 - 11:13 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΚΤΛ46Ψ8Ζ6-Ψ4Η_Ανακοίνωση.pdf, PDF icon ΨΙ0246Ψ8Ζ6-ΨΚ8_Προκήρυξη.pdf 29/10/2021 - 13:16 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη θέσης διευθυντή εργαστηρίου ΟΚΑΣΥΔ

Προκηρύσσονται εκλογές για την θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Οργανωσιακής Καινοτομίας και Συστημάτων Διοίκησης (ΟΚΑΣΥΔ)

PDF icon B_414_2021.pdf, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΑΣΥΔ.pdf 22/10/2021 - 14:53 Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη θέσης διευθυντή εργαστηρίου ΕΤΠΕΑΑ

Προκηρύσσεται θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου ΕΤΠΕΑΑ

PDF icon B_414_2021.pdf, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΠΕΑΑ.pdf 22/10/2021 - 14:51 Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.

PDF icon ΨΤΥ246Ψ8Ζ6-5ΘΜ.pdf, PDF icon Ψ88Τ46Ψ8Ζ6-8ΦΗ.pdf 06/10/2021 - 10:58 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ.

PDF icon 6Κ5Ι46Ψ8Ζ6-3Ξ2.pdf 06/10/2021 - 10:56 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

PDF icon Ψ34Σ46Ψ8Ζ6-ΦΞΔ.pdf 06/10/2021 - 10:55 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Τακτικών Μελών Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας PDF icon Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τακτικών μελών Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας.pdf 05/10/2021 - 10:22 Άλλο
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ

Ανακοίνωση και Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του ΓΠΑ

PDF icon 973446Ψ8Ζ6-6ΨΨ_Ανακοίνωση.pdf, PDF icon Ψ4Γ246Ψ8Ζ6-Α6Ω_Προκήρυξη.pdf 28/09/2021 - 12:57 Διεύθυνση Διοικητικού

Σελίδες