Ανακοινώσεις

π.χ. 01/07/2023
π.χ. 01/07/2023
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε Υπηρεσία
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α.

PDF icon 93ΤΙ46Ψ8Ζ6-ΟΛΗ.pdf 02/09/2022 - 13:30 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Zωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΧΤΤ46Ψ8Ζ6-Ω37.pdf, PDF icon ΨΜΥ946Ψ8Ζ6-ΓΞ2.pdf, PDF icon 92ΩΡ46Ψ8Ζ6-ΗΡΙ.pdf 02/09/2022 - 13:27 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΦΤΕ46Ψ8Ζ6-ΑΟΞ.pdf 02/09/2022 - 13:22 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.pdf 26/08/2022 - 12:19 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚ ΘΑΛΜ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ.pdf 26/08/2022 - 12:18 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/08/2022 - 09:29 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/08/2022 - 09:27 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf 23/08/2022 - 09:26 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 09/08/2022 - 09:52 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 09/08/2022 - 09:51 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 09/08/2022 - 08:28 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 09/08/2022 - 08:26 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 09/08/2022 - 08:24 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΚΑΙ 2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΣΤΗ ΘΗΒΑ...

PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ , PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΕΕΕΣ, Αρχείο ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 06/08/2022 - 08:06 Άλλο
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΑΝΘΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΕΕΕΣ, Αρχείο ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 05/08/2022 - 11:07 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΕΕΕΣ, Αρχείο ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 03/08/2022 - 12:40 Άλλο
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα του Γ.Π.Α.

PDF icon 9ΥΦΞ46Ψ8Ζ6-Ω9Α.pdf 26/07/2022 - 13:42 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι του Γ.Π.Α.

PDF icon ΩΜΘΖ46Ψ8Ζ6-ΧΟΓ.pdf 26/07/2022 - 13:41 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Zωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 6ΨΒΙ46Ψ8Ζ6-Θ7Σ.pdf, PDF icon 61Φ046Ψ8Ζ6-ΒΟ7.pdf 26/07/2022 - 13:38 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ζωοτροφών»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ζωοτροφών» του Γ.Π.Α

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6196.pdf 22/07/2022 - 08:26 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, PDF icon ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, PDF icon ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, Αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Microsoft Office document icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 18/07/2022 - 21:17 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση για προμήθεια ειδών κήπου, λιπασμάτων, σπόρων, φυτών κ.λ.π.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια: Εργαλείων - Υλικών Κήπου  και  Ειδών...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛ 5854.pdf 14/07/2022 - 11:26 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων γραφείου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πολυμηχανημάτων γραφείου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες του Γεωπονικού...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ 5853.pdf 12/07/2022 - 14:42 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια χαρτιού

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 καθώς και χαρτονιών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γ.Π.Α. και των...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ ΧΑΡΤΙ 4921.pdf 12/07/2022 - 14:23 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτύπωση πτυχίων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ΕΚΤΥΠΩΣH ΠΤΥΧΙΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ-ΕΠΑΙΝΩΝ για τις ανάγκες του Γεωπονικού...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚ ΠΤΥΧΙΑ 4672.pdf 12/07/2022 - 14:20 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες  του Γεωπονικού...

PDF icon ΚΗΜΔΗΣ 5028 ΗΛ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.pdf 06/07/2022 - 08:27 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος του Κτηνοτροφείου του Γ.Π.Α. για ένα (1) έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την τμηματική εκποίηση του αγελαδινού γάλακτος 45.000 – 50.000 κιλών περίπου του...

PDF icon 637Ω46Ψ8Ζ6-Ρ5Ο.pdf 05/07/2022 - 12:50 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  –Α ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"...

PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/06/2022 - 10:17 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος IONEL (Τμήμα...

PDF icon τμηματική προμήθεια αναγέννησης στηλών απιονισμού ύδατος.pdf 29/06/2022 - 13:18 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών από το αγρόκτημα Κωπαΐδας, προς το Κτηνοτροφείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

PDF icon Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά ζωοτροφών.pdf 29/06/2022 - 13:11 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Υποθέσεων & Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και συναφών

PDF icon Προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Υποθέσεων & Διαδικασιών και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και συναφών .pdf 24/06/2022 - 15:09 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ.pdf 24/06/2022 - 11:03 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας

PDF icon Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας.pdf 24/06/2022 - 11:02 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Τμηματική προμήθεια Γραφικής ύλης

PDF icon Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τμηματική προμήθεια Γραφικής ύλης.pdf 24/06/2022 - 11:01 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διακήρυξη Σίτισης φοιτητών Γ.Π.Α. Αθηνών, Άμφισσας, Θήβας & Καρπενησίου

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών...

PDF icon ΑΔΑΜ ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022 .pdf, PDF icon ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022.pdf, PDF icon ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 2022 ΩΑ4Μ46Ψ8Ζ6-Π64.pdf, PDF icon espd-request-v2.pdf, Αρχείο espd-request-v2 (10).xml 24/06/2022 - 10:55 Διεύθυνση Οικονομικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Α ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ "

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 21/06/2022 - 08:00 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" ΓΙΑ ΤΑ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 17/06/2022 - 13:56 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 14/06/2022 - 14:42 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας

 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 08/06/2022 - 14:12 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΕΥΜ46Ψ8Ζ6-ΒΤΕ.pdf 27/05/2022 - 09:47 Διεύθυνση Διοικητικού

Σελίδες