Ανακοινώσεις

π.χ. 25/06/2024
π.χ. 25/06/2024
Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκεαύξουσα ταξινόμηση Υπηρεσία
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/06/2024 - 20:50 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/06/2024 - 20:49 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π...

PDF icon 6ΨΑΚ46Ψ8Ζ6-ΔΩΩ.pdf 24/05/2024 - 09:32 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, PDF icon ESPD , Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 17/05/2024 - 13:16 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων  (άρθρο 173 του ν. 4957/2022)

PDF icon 6ΜΔ146Ψ8Ζ6-ΗΕ4.pdf 29/04/2024 - 13:09 Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων...

PDF icon 63ΨΘ46Ψ8Ζ6-ΙΗ6.pdf 26/04/2024 - 10:01 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon 63Ρ646Ψ8Ζ6-Θ8Ε.pdf 26/04/2024 - 09:59 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Προσωρινά Απότελέσματα Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Απόφαση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Δράσης Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας για το θερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 του Τμήματος...

PDF icon Απόφαση_Ακαδημαϊκή Διδακτική_ΕΤΔΑ_ΡΙΘ346Ψ8Ζ6-Ξ2Ψ.pdf 05/04/2024 - 10:27 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας κάτω των ορίων  για την επιλογή αναδόχου για την Σύμβαση με τίτλο:

 

«...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ESPD, Αρχείο ESPD ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, PDF icon ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 02/04/2024 - 07:24 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση με επιλογή της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, επί θητεία, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

...
PDF icon Δημόσια Πρόσκληση πλήρωσης, με επιλογή, της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή, του Γ.Π.Α., Αρχείο Αίτηση υποψηφιότητας 29/03/2024 - 13:05 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

 

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης με...

PDF icon ΨΘΥΒ46Ψ8Ζ6-Φ0Ζ.pdf 29/03/2024 - 08:56 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.

PDF icon 69ΗΧ46Ψ8Ζ6-9ΓΚ.pdf 29/03/2024 - 08:54 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γ.Π.Α.

PDF icon 6Ν1646Ψ8Ζ6-8ΣΩ.pdf, Αρχείο Υπόδειγμα_Αίτηση_υποψηφιότητας.docx 15/03/2024 - 08:23 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υπηρεσίας  με τίτλο:

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, PDF icon ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, PDF icon ΕΕΕΣ , Αρχείο ΕΕΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, Αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, Αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, Αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 11/03/2024 - 18:40 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π.

Ανακοίνωση για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής...

PDF icon 68Π046Ψ8Ζ6-ΤΡΠ.pdf 22/02/2024 - 15:35 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ Γ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ...

PDF icon ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (697Κ46Ψ8Ζ6-ΟΡΒ).pdf, Αρχείο Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (1).docx 21/02/2024 - 14:32 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων για "Απόκτηση Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας" για το θερινό εξάμνο του Ακ. Έτους 2023-...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ-ΑΔΑ 9ΠΛΩ46Ψ8Ζ6-Α0Ω.pdf, Αρχείο Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.docx 14/02/2024 - 12:57 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας  στο πλαίσιο υλοποίησης "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf 12/02/2024 - 14:49 Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _ΑΔΑ ΨΟΙΨ46Ψ8Ζ6-ΝΜ7_2024_ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π..pdf 07/02/2024 - 17:55 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Προκηρύξεις Θέσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ...

PDF icon Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_2024_ΑΔΑ_993Γ46Ψ8Ζ6-Η7Λ.pdf 07/02/2024 - 17:06 Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Προκηρύξεις Θέσεων Πρόσκληση Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας τμήματος ΠΟΑ ΓΠΑ PDF icon ΨΕΓΓ46Ψ8Ζ6-ΔΧ8.pdf 07/02/2024 - 13:41 Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων

Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-2024 στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εντεταλμένων Διδασκόντων-Εαρινό 2024.pdf, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2024.doc 06/02/2024 - 12:56 Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9831/21.12.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9831/21.12.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΤΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 28/12/2023 - 15:16 Άλλο
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9831/21.12.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9831/21.12.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ...

PDF icon ΔΙΑΚΗΤΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 28/12/2023 - 15:10 Άλλο
Προκηρύξεις Θέσεων Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ

Ανακοίνωση για την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

PDF icon ΨΝΠ346Ψ8Ζ6-ΝΑΨ.pdf 19/12/2023 - 09:19 Διεύθυνση Διοικητικού
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/12/2023 - 19:32 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων

Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-2024 στο Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων...

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Μηχανική-ΑΔΑ-Ορθό.pdf, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-Μηχανική & Επεξεργασία Τροφίμων.doc 01/12/2023 - 14:34 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων

Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024 στο Εργαστήριο Μηχανικής & Επεξεργασίας Τροφίμων...

01/12/2023 - 11:23 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη μιας θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα για το Χειμερινό Εξάμηνο ΑΕ2023-24 για το τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) Αρχείο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τΠΟΑ.docx, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ.doc 30/11/2023 - 14:55 Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Προκηρύξεις Θέσεων Προκήρυξη Εντεταλμένων Διδασκόντων

Προκήρυξη Πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024 στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Γαλακτοκομία-ΑΔΑ.pdf, Microsoft Office document icon ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-Γαλακτοκομία.doc 29/11/2023 - 14:30 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΓΠΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 15/11/2023 - 14:21 Άλλο
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:33 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:32 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:30 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:29 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:28 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:27 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:26 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:25 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύξεις Διαγωνισμών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ...

PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/11/2023 - 09:24 Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Σελίδες