Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων