Τμήμα Βιοτεχνολογίας - Μητρώα

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε
37-31-4939 Επικαιροποίηση Μητρώων Εσωτερικών- Εξωτερικών μελών PDF icon Μητρώο 30/06/2023
37-31-3865 Eπικαιροποίηση εσωτερικών μελών

Eπικαιροποίηση εσωτερικών μελών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας 

Αρχείο Μητρώο 04/04/2022
37-31-3114 Έγκριση εσωτερικών-εξωτερικών μητρώων του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Έγκριση εσωτερικών-εξωτερικών μητρώων του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Αρχείο Μητρώο 17/03/2021
37-31-1973 Μητρώο Εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Tμήματος Βιοτεχνολογίας

Μητρώο Εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Tμήματος Βιοτεχνολογίας

Αρχείο Μητρώο 28/11/2019
37-31-1087 Μητρώο Εσωτερικών - Εξωτερικών Μελών

Μητρώο Εσωτερικών - Εξωτερικών Μελών

Microsoft Office document icon Μητρώο 17/10/2018
37-31-589 Έγκριση τροποποίησης Μητρώου μελών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Τροποποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Microsoft Office document icon Μητρώο 23/11/2017
37-31-575 Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων Microsoft Office document icon Μητρώο 19/07/2017
37-31-536 Γενετική

Εξέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική».

Microsoft Office document icon Μητρώο 22/11/2016
37-31-530 Βιοτεχνολογία Ζώων

Εξέλιξη στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή 

Αρχείο Μητρώο 06/09/2016
37-31-523 Βιοχημεία Φυτών και Μικροοργανισμών

Eξέλιξη στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή

Microsoft Office document icon Μητρώο 16/06/2016
37-31-492 Βιολογία Ανάπτυξης Φυτών

Μονιμοποίηση μέλους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

Microsoft Office document icon Μητρώο 22/12/2015
37-31-61 Ενζυμική Τεχνολογία Microsoft Office document icon Μητρώο 18/05/2015
37-31-47 Βιοτεχνολογία Ζώων

Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

Microsoft Office document icon Μητρώο 18/05/2015