ΕΛΚΕ - Κανονισμοί

Κωδικός Τίτλος Περιγραφή Συνημμένα Ενημερώθηκε
108-151-4148 Υλικό Ενημέρωσης για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) & Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΓΠΑ

Παρουσιάζεται το υλικό ενημέρωσης για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) & Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΓΠΑ...

PDF icon Υλικό Ενημέρωσης Προσωπικά Δεδομένα ΓΠΑ.pdf 14/07/2022