Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος