Μικροβιολογία Τροφίμων-Ποσοτική Μικροβιολογία

Ημ/νία Τροποποίησης:
23/06/2015
Κωδικός:
38 - 31 - 0
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Μικροβιολογία Τροφίμων-Ποσοτική Μικροβιολογία

Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
23/06/2015 - 14:43