Ιστότοπος ΓΠΑ

Ημ/νία Τροποποίησης:
30/03/2017
Κωδικός:
25 - 3 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Ιστότοπος ΓΠΑ

Διαδικασία ανάρτησης κοινοποίησης εκδήλωσης ή είδησης στον ιστότοπο του Γ.Π.Α.

Ημ/νια Ανάρτησης:
30/03/2017 - 11:02