Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) μέσω «all users»

Ημ/νία Τροποποίησης:
04/05/2020
Κωδικός:
25 - 3 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) μέσω «all users»

Διαδικασία διακίνησης μηνυμάτων (e-mail) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (all users)

Ημ/νια Ανάρτησης:
30/03/2017 - 10:47