Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) μέσω «all users»

Ημ/νία Τροποποίησης:
30/03/2017
Κωδικός:
25 - 3 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) μέσω «all users»

Διαδικασία διακίνησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) μέσω της υπηρεσίας «all users» 

Ημ/νια Ανάρτησης:
30/03/2017 - 10:47