Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) μέσω «all users»

Ημ/νία Τροποποίησης:
13/10/2022
Κωδικός:
25 - 133 - 0
Τμήμα Δικτύων / Διαδικτύου
Θέμα:
Ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) μέσω «all users»

Διαδικασία διακίνησης μηνυμάτων (e-mail) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (all users)

Ημ/νια Ανάρτησης:
30/03/2017 - 10:47