Κύρωση Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Ημ/νία Τροποποίησης:
10/04/2024
Κωδικός:
171 - 3 - 9
Επιτροπή Ισότητας Φύλων
Θέμα:
Κύρωση Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Κύρωση Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
10/04/2024 - 12:06