ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2021-2025

Ημ/νία Τροποποίησης:
10/04/2024
Κωδικός:
171 - 3 - 7
Επιτροπή Ισότητας Φύλων
Θέμα:
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2021-2025
Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
10/04/2024 - 11:55