Βιοτεχνολογία Τροφίμων - Βιοδιεργασίες

Ημ/νία Τροποποίησης:
18/05/2015
Κωδικός:
38 - 31 - 0
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
Βιοτεχνολογία Τροφίμων - Βιοδιεργασίες

Μονιμοποποιηση σε θέση επικούρου Καθηγητή

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
18/05/2015 - 16:02