Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επιμορφωτών ΚΕΔΙΒΙΜ

Ημ/νία Τροποποίησης:
15/12/2023
Κωδικός:
150 - 151 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επιμορφωτών ΚΕΔΙΒΙΜ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επιμορφωτών ΚΕΔΙΒΙΜ

Ημ/νια Ανάρτησης:
15/12/2023 - 10:53