Ακαδημαϊκό Προφίλ ΓΠΑ

Ημ/νία Τροποποίησης:
27/11/2023
Κωδικός:
104 - 3 - 0
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Θέμα:
Ακαδημαϊκό Προφίλ ΓΠΑ

Ακαδημαϊκό Προφίλ ΓΠΑ  στο πλαίσιο συμμετοχής στην Έκθεση Διεθνών Πανεπιστημίων IUF 

Ημ/νια Ανάρτησης:
27/11/2023 - 16:10