Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καθαριότητα των κτηρίων του ΓΠΑ

Ημ/νία Τροποποίησης:
15/11/2023
Κωδικός:
126 - 3 - 1
Άλλο
Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καθαριότητα των κτηρίων του ΓΠΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καθαριότητα των κτηρίων του ΓΠΑ

Ημ/νια Ανάρτησης:
15/11/2023 - 14:09