ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Ημ/νία Τροποποίησης:
13/11/2023
Κωδικός:
146 - 3 - 1
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Θέμα:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.
Ημ/νια Ανάρτησης:
13/11/2023 - 16:26