Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Ημ/νία Τροποποίησης:
28/09/2023
Κωδικός:
146 - 3 - 3
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Θέμα:
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Ημ/νια Ανάρτησης:
28/09/2023 - 13:19