ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2023

Ημ/νία Τροποποίησης:
28/09/2023
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2023

Ενημερωτικό οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο)για την εφαρμογή της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον ν.4940/2022 (Α΄112)

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
28/09/2023 - 11:08