ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2023

Ημ/νία Τροποποίησης:
07/09/2023
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2023

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου

Ημ/νια Ανάρτησης:
07/09/2023 - 11:52