ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΞΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ημ/νία Τροποποίησης:
13/07/2023
Κωδικός:
33 - 3 - 0
Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
Θέμα:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΞΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημ/νια Ανάρτησης:
13/07/2023 - 13:05