Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

Ημ/νία Τροποποίησης:
22/06/2023
Κωδικός:
136 - 3 - 0
Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Θέμα:
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο συλλογικό όργανο της Συνέλευσης της Κοσμητείας της Μονοτμηματικής Σχολής  Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως 31-8-2024

Ημ/νια Ανάρτησης:
22/06/2023 - 12:50