Χορήγηση άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Ημ/νία Τροποποίησης:
04/05/2023
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Χορήγηση άδειας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Ημ/νια Ανάρτησης:
02/05/2023 - 11:21