Εφαρμογή στοχοθεσίας & διενέργεια της αξιολόγησης 2023 – Παράταση ενεργειών

Ημ/νία Τροποποίησης:
01/04/2023
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Εφαρμογή στοχοθεσίας & διενέργεια της αξιολόγησης 2023 – Παράταση ενεργειών

H ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του Α΄ σταδίου της αξιολογικής περιόδου 2023 παρατείνεται έως τις 24 Απριλίου 2023.
 

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
01/04/2023 - 06:48