Στοχοθεσία - Αξιολόγηση 2023

Ημ/νία Τροποποίησης:
28/03/2023
Κωδικός:
10 - 2 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Στοχοθεσία - Αξιολόγηση 2023

Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Ενέργειες Α΄ Σταδίου.

Ημ/νια Ανάρτησης:
20/02/2023 - 09:38