Διαβιβαστικό για την υποβολή πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος

Ημ/νία Τροποποίησης:
27/01/2023
Κωδικός:
150 - 3 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
Διαβιβαστικό για την υποβολή πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος

Διαβιβαστικό για την υποβολή πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος

Ημ/νια Ανάρτησης:
27/01/2023 - 13:10