Απαιτούμενες ενέργειες για προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΠΑ

Ημ/νία Τροποποίησης:
15/07/2021
Κωδικός:
150 - 133 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
Απαιτούμενες ενέργειες για προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΠΑ

Απαιτούμενες ενέργειες για προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΠΑ

(Μετά την έγκρισή τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο και την Ε.Ε.Δ.)

Ημ/νια Ανάρτησης:
01/07/2021 - 12:02