ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημ/νία Τροποποίησης:
29/06/2021
Κωδικός:
10 - 151 - 0
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Αθηνών για τη θητεία των ετών 2021-2023

Ημ/νια Ανάρτησης:
24/06/2021 - 11:40