Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ στα ΑΕΙ

Ημ/νία Τροποποίησης:
13/04/2021
Κωδικός:
150 - 1 - 0
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Θέμα:
Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ στα ΑΕΙ

Άρθρο 48 Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α’), ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ στα ΑΕΙ

Συνημμένα: 
Ημ/νια Ανάρτησης:
13/04/2021 - 18:50