ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Ημ/νία Τροποποίησης:
05/02/2021
Κωδικός:
144 - 3 - 6
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Ημ/νια Ανάρτησης:
05/02/2021 - 14:20