ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Ημ/νία Τροποποίησης:
05/02/2021
Κωδικός:
144 - 3 - 4
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Ημ/νια Ανάρτησης:
05/02/2021 - 14:17